Klimasats-prosjekt

Flesberg svømmehall

Fylke: Buskerud
Søker: FLESBERG KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jul 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: