Klimasats-prosjekt

Forprosjekt skolevegen Brumunddal

Fylke: Innlandet
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: