Klimasats-prosjekt

Fossilfri anleggsdrift i grisgrendte strøk

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 950 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Des 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ved hjelp av både elektrisk gravemaskin og tårnkran har Gjøvik kommune gjort store innhogg i klimagassutslippene under byggingen av nye omsorgsboliger på Biri. Kommunen hadde høye klimaambisjoner for det nye bygget nord for Gjøvik.

Biri omsorgssenter er et skritt i riktig retning for å redusere utslipp i alle deler av byggets levetid. Allerede ved byggestart sto verdens første helelektriske 35-tonns gravemaskin i klar på byggeplassen.

Kommunen ønsker med dette prosjektet å vise at det er fullt mulig å få til utslippsfrie løsninger på helt vanlige byggeplasser rundt om i landets kommuner. Erfaringene fra prosjektet skal deles med nabokommuner som jobber med lignende formålsbygg.

Slik har prosjektet bidratt til å redusere utslipp 

  • Det blir benyttet elektrisk tårnkran i stedet for dieseldrevet mobilkran
  • Kommunen har med hjelp av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova klart å få på plass verdens første utslippsfrie 35-tonns gravemaskin til bruk på en byggeplass.
  • ZE350 Zeron er koblet til en elektrisk kabel og er utviklet av Nasta Spesialproduksjon i Larvik.
  • Grunnarbeidet og mye av byggingen er lagt til sommerhalvåret for å spare energi og kostnader.
  • Det har blitt tatt i bruk lavkarbon betong og oppvarming basert på fornybar energi fra varmepumper og solcelleanlegg.
  • Det har blitt brukt mye massivtre som både binder karbon og har mindre karbonfotavtrykk enn mange alternative materialer. Det krever også langt mindre energi til byggtørk enn ved bruk av betong. Totalt vil det gå med 1200 kubikk massivtre og 100 kubikk limtre i prosjektet.
  • For maskiner som ikke er helelektriske i prosjektet er det satt krav om at de i sin helhet skal benytte biodiesel.

Erfaringer

  • Kommunen har opplevd det som uproblematisk å stille krav til entreprenør om utslippsfrie løsninger i ulike deler av byggeprosjektet. Kommunen erfarer at byggenæringen er innforstått med at det blir økt miljøfokus på byggeplassene framover
  • Det vanskeligste har vært å stille miljøkrav til transporten til og fra byggeplassen, siden det per i dag finnes få utslippsfrie lastebiler. Dette er noe kommunen har utfordret markedet på.
  • Kommunen råder andre som vil gjøre det samme om å sikre en tydelig forankring i den kommunale ledelsen, og gi stor frihet til bransjen til å foreslå løsninger basert på kommunens mål og krav.
Relevante lenker