Klimasats-prosjekt

Fossilfri byggeplass miljøprosjekt nye Horten vgs.

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 435 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nye Horten videregående skole stod klar til å ta imot elever og ansatte til skolestart 2019. Både elevene og lærerne fikk da flytte inn i et helt nytt skolebygg, som ved hjelp av et av Norges største solcelleanlegg, vil produsere mer strøm enn det bruker gjennom sin livstid. Skolen innfrir kraven til Breaam Nor Outstanding, som er den høyeste miljøklassen i Norge.

Horten videregående skole, er den tredje videregående skolen Veidekke har bygd for Vestfold fylkeskommune (nå Vestfold og Telemark fylkeskommune). Selv med de høye- klima og miljøambisjonene, ble byggekostnadene lavere enn for tradisjonelle bygge- og anskaffelsesprosesser.

Fylkeskommunen gikk tidlig i dialog med bransjen og stilte klare funksjonskrav til effektive løsninger. Det ble gjennomført to åpne markedsmøter med bransjen helt i starten av prosjektet. Fylkeskommunen opplevde bransjen som mer enn velvillig til å komme med forslag til nye løsninger for å oppfylle ønsket om en utslippsfri byggeplass. En av leverandørene uttalte at de kunne ha levert slike løsninger lenge, men at det ikke hadde blitt etterspurt.

Resultater

  • Skolebygget oppnådde den høyeste miljøklassen i Norge: BREEAM NOR Outstanding.
  • Alle lifter og småmaskiner på byggeplassen var elektriske.
  • Det ble testet en helelektrisk hjullaster.
  • Det ble benyttet brønnvarme og varmepumpe til byggtørk. Dette anlegget var det samme som blir brukt til oppvarming av bygget.
  • Kunnskapen fra prosjektet blir allerede spredd til andre byggeprosjekter i Vestfold. Både Horten og Færder kommune har latt seg inspirere av både løsninger og anskaffelsesmetode på flere av sine pågående prosjekter.
  • Ved hjelp av et av Norges største solcelleanlegg vil skolen i løpet av sin levetid produsere mer strøm enn den vil bruke.

Erfaringer

  • Fylkeskommunen erfarer at å inkludere bransjen tidlig i prosjektet er viktig. En av leverandørene nevnte at de har kunnet tilby slike løsninger lenge, men at det aldri hadde vært etterspurt.
  • Ikke all utprøvd teknologi var moden for prosjektet. Den elektriske hjullasteren ble tatt av prosjektet på grunn av for svak batterikapasitet.
  • Prosjektet har inspirert nabokommuner som i ettertid også har stilt høye klima- og miljøkrav til nye byggeprosjekter
Relevante lenker