Klimasats-prosjekt

Fossilfri elevtransport og holdningsdannelse

Fylke: Østfold
Søker: KALNES VIDEREGÅENDE SKOLE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Feb 2019
Type tiltak: Biogass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: