Klimasats-prosjekt

Fossilfri elevtransport og holdningsdannelse

Prosjektnavn: Fossilfri elevtransport og holdningsdannelse
Fylke: Viken (N)
Søker: KALNES VIDEREGÅENDE SKOLE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Maskiner og kjøretøy