Klimasats-prosjekt

Fossilfrie anleggsmaskiner i Park og Gravlund

Prosjektnavn: Fossilfrie anleggsmaskiner i Park og Gravlund
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SOLA KOMMUNE
Tilskudd: 280 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy