Klimasats-prosjekt

Fossilfrie anleggsmaskiner i Park og Gravlund

Fylke: Rogaland
Søker: SOLA KOMMUNE
Tilskudd: 280 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: