Klimasats-prosjekt

Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Trondheim kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jul 2018
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kartlegging viser at utslipp fra anleggsmaskiner utgjør en stor del av de direkte klimagassutslippene i Trondheim kommune. Kommunen ønsker å bruke sin rolle som byggherre for å redusere disse utslippene. De fikk Klimasats-midler for å gå i dialog med markedet og kartlegge muligheter for å erstatte tradisjonell diesel- og propandrift med klimavennlige alternativer.

Trondheim har gjennom sin kommunedelplan for energi og klima satt mål om at de direkte utslippene innen 2020 skal reduseres med 10 prosent i forhold til 1991 og 80 prosent i forhold til 1991 i 2030.

Resultater

 • Det er gjennomført dialogkonferanser med leverandørmarkedet. Gjennom konferansene har kommunen som byggherre diskutert direkte med bransjen om muligheter og utfordringer med
  • fossilfrie anleggsmaskiner
  • fossilfri transport til/fra byggeplass,
  • rigg og drift, inkludert utslippsfri varme og byggtørk.
 • Det er gjennomført en rekke en-til-en samtaler med leverandører i bygge- og anleggsbransjen. Både totalentreprenør, underleverandører og drivstoffleverandør har deltatt.
 • Kommunen har konkretisert sine klimakrav til fremtidige anskaffelser og kunngjort disse gjennom Doffin. Kommunen har laget en fullstendig utlysning for et pilotprosjekt ved bygging av Okstad Skole.
 • De er også laget kontraktsunderlag for Huseby skole og Granåsen arenabygg langrenn.
 • Det er opprettet en arbeidsgruppe på tvers av enheter i Trondheim kommune som jobber med fossilfrie anleggsplasser. Gruppa koordinerer krav og kunnskap.
 • Kommunen har implementert kravet om fossilfri byggeplass med utslippsfrie løsninger i alle større byggeprosjekter.
 • På sikt er målet utslippsfrie byggeplasser.

Erfaringer

 • Kommunen har gjennomgående opplevd en stor vilje hos leverandørene til å finne løsninger for å realisere fossilfrie- og etter utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Trondheim.
 • Kommune må være tydelig i sine funksjonskrav, men samtidig la det være opp til bransjen å komme opp med de konkrete løsningene.
 • Leverandørene trenger langsiktighet og forutsigbarhet fra kommunen, og tid til å omstille seg gradvis.
 • Det mest krevende har så langt vært å finne gjennomførbare krav til utslippskutt fra transport til og fra byggeplassen. I praksis er det vanskelig å kreve at transport av varer fra eksempelvis Oslo til Trondheim skal være helt utslippsfri, da transporten ofte skjer med trailere i regulær trafikk og med andre oppdrag på returen.
 • Prosjektet har fått snøballen til å rulle. Prosjektet har så langt kommet lengst på fossilfrie løsninger ved oppføring av nye bygg. Men i forbindelse med at torvet i sentrum skal oppgraderes, er det også satt i gang et pilotprosjekt for fossilfri anleggsplass her.
Relevante lenker