Klimasats-prosjekt

Fossilfrie tunge kjøretøy i Trondheim kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 2 628 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2021
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune skulle etablere fyllestasjon for biogass til kommunale kjøretøy og kjøpe inn tretten nye varebiler og lastebiler.

Avvik fra opprinnelig plan

Det var krevende å finne egnet tomt til fyllestasjonen, og det førte til at det ikke ble etablert en kommunal biogassfyllestasjon. I stedet ble det tilrettelagt for biogassfyllestasjoner på et bussdepot slik at kommunen også kunne fylle sine kjøretøy her. 

Når muligheten for fylling av biogass kom på plass, kjøpte kommunen 12 biogassdrevne kjøretøy, fire varebiler og åtte lastebiler, som benyttes av Trondheim bydrift. Sjåførene er fornøyde, og bilene fungerer som de skal i det daglige.

Gunstigere å bruke en kommersiell fyllestasjon

Det var mange utfordringer ved å ha fyllestasjonen på et bussdepot. Se flere detaljer i sluttrapporten. I juli 2021 testet derfor kommunen ut en nyetablert kommersiell fyllestasjon på Tiller.

Selv om det medfører en lengre kjøretur, opplever sjåførene at tidsbesparelsen er stor sammenlignet med å fylle ved bussdepot. Fylletiden er langt kortere og mer fleksibel, og tankene kan fylles helt opp. Dermed kan biogassen sammenliknes med diesel, både med tanke på tidsbruk og pris.

Viktig å tilrettelegge for utslippsfritt drivstoff

Prosjektet viser at kommunen må legge til rette for fyllestasjoner som tilbyr både fossil- og utslippsfritt drivstoff i arealplanleggingen.

Økte driftskostnader er en barriere for innfasing av ny kjøretøyteknologi. Et nettverk med fyllestasjoner vil gjøre det enklere, også for bedrifter, å velge fossil- og utslippsfrie kjøretøy.

Videreført i et regionalt prosjekt

Erfaringene fra prosjektet har blitt videreført i en analyse for infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheimsregionen. Analysen danner grunnlag for en tomtekartlegging for både energistasjoner og knutepunkt for bylogistikk. Les mer om analysen i lenken under.

Relevante lenker