Klimasats-prosjekt

Fra klimamål til klimavennlig arealbruk

Prosjektnavn: Fra klimamål til klimavennlig arealbruk
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE ; BY- OG SAMFUNNSENHETEN
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging