Klimasats-prosjekt

Fra klimamål til klimavennlig arealbruk

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE ; BY- OG SAMFUNNSENHETEN
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Mar 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: