Klimasats-prosjekt

Fremtidens skole i Sør-Odal

Fylke: Innlandet
Søker: SØR-ODAL KOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sør-Odal kommune bygger regionens nye signalbygg Glommasvingen skole med klimavennlige materialer og energiløsninger.

Skolen med tilhørende flerbrukshall er et passivhus, som betyr at det er svært energieffektivt. I tillegg bygges det i miljøvennlig massivtre, og har kapasitet til 900 elever og 360 SFO-plasser. Skolen var klar til skolestart høsten 2019. Det er stor interesse fra andre kommuner og andre aktører om klima- og miljøtiltakene i Sør-Odal. Skolen er en av landets største og mest gjennomførte massivtreskoler.

Resultater

  • Bygget bygges i massivtre med stor grad av eksponert tre innvendig
  • Bunnplate, fundamenter, ringmur og annen betong er støpt med lavkarbonbetong
  • Bruk av solceller gir en potensiell strømproduksjon på 140 000 kWh/år.
  • Bygget er BREEAM-sertifisert.
  • Bygget har Energiklasse A.
  • Det legges opp til bruk av en type kunstgress uten gummigranulat i flerbrukshallen.

Erfaringer

  • Prosjektets entrepriseform med en totalentreprenør med løsningsforslag var en positiv erfaring, da entreprenør, arkitekt og rådgivende ingeniører i fellesskap utformet løsningen.
  • Det må settes av god tid før byggestart til prosjektering av bygging i massivtre, fordi materialet lages og settes sammen på fabrikk.
Relevante lenker