Klimasats-prosjekt

Fremtidsrettet knutepunkt og utvikling i Horten vest

Prosjektnavn: Fremtidsrettet knutepunkt og utvikling i Horten vest
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging