Klimasats-prosjekt

Fremtidsrettet knutepunkt og utvikling i Horten vest

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: