Klimasats-prosjekt

Fylkeskommunalt Hydrogennettverk

Fylke: Vestland
Søker: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: