Klimasats-prosjekt

Fyllestasjon for biometan i Bamble kommune

Fylke: Telemark
Søker: BAMBLE KOMMUNE
Tilskudd: 2 600 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2018
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: