Klimasats-prosjekt

Fyllestasjon for biometan i Bamble kommune

Prosjektnavn: Fyllestasjon for biometan i Bamble kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: BAMBLE KOMMUNE
Tilskudd: 2 600 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy