Klimasats-prosjekt

Fyllestasjon for biometan i Nes, Akershus

Fylke: Viken
Søker: NES KOMMUNE
Tilskudd: 2 600 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 0001
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: