Klimasats-prosjekt

Fyllestasjon for biometan i Nes, Akershus

Prosjektnavn: Fyllestasjon for biometan i Nes, Akershus
Fylke: Viken (N)
Søker: NES KOMMUNE
Tilskudd: 2 600 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy