Klimasats-prosjekt

Garderveien – fra bilvei til sentrumsgate

Prosjektnavn: Garderveien – fra bilvei til sentrumsgate
Fylke: Viken (N)
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 2 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging

Vestby kommune skulle gjøre om en bilvei til en sentrumsgate med sykkelfelt, fortau og grøntareal. Underveis ble prosjektet endret og forsinket, og støtten har derfor blitt frigitt til andre formål.

Relevante lenker