Klimasats-prosjekt

Garderveien – fra bilvei til sentrumsgate

Fylke: Viken (N)
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 2 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 0001
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Vestby kommune skulle gjøre om en bilvei til en sentrumsgate med sykkelfelt, fortau og grøntareal. Underveis ble prosjektet endret og forsinket, og støtten har derfor blitt frigitt til andre formål.