Klimasats-prosjekt

Garderveien – fra bilvei til sentrumsgate

Fylke: Akershus
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 2 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Avlyst
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Vestby kommune skulle gjøre om en bilvei til en sentrumsgate med sykkelfelt, fortau og grøntareal. Underveis ble prosjektet endret og forsinket, og støtten har derfor blitt frigitt til andre formål.

Relevante lenker