Klimasats-prosjekt

Granåsen som nullutslippsområde

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jul 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal oppgradere Granåsen, og har utredet om det er mulig å gjøre det til et nullutslippsområde. Granåsen består av flere idrettsanlegg, løypenett, veier, parkeringsplasser og store skog- og myrområder.

Resultater

Utredningen viser at de største kildene til klimagassutslipp i Granåsen er transport, etterfulgt av energibruk ved drift og materialbruk ved utbygging. Det er vanskelig å oppnå et nullutslippsområde på kort sikt, men det er mulig å halvere utslippene med følgende tiltak:

  • Bruke biogass som energibærer
  • Etablere solcelleanlegg
  • Benytte klimavennlige byggematerialer

Kommunen fikk i 2018 Klimasats-støtte til klimavennlig utbygging av idrettsanlegget, se lenke under.

Relevante lenker