Klimasats-prosjekt

Grøn skule

Prosjektnavn: Grøn skule
Fylke: Vestland (N)
Søker: GLOPPEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Holdning og undervisning