Klimasats-prosjekt

Grøn skule

Fylke: Vestland
Søker: GLOPPEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: