Klimasats-prosjekt

Grøne dalar 2025 – klimavenleg infrastruktur

Prosjektnavn: Grøne dalar 2025 – klimavenleg infrastruktur
Fylke: Vestland (N)
Søker: STRYN KOMMUNE
Tilskudd: 135 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner

Stryn kommune skal kartlegge klimagassutslipp fra transporten knyttet til reiselivet og utrede mulige tiltak for å redusere utslippene.

I 2020 fikk kommunen (se lenke under) støtte til å ta steget videre og utarbeide en områdeplan, med mål om at transporten knyttet til reiselivet blir utslippsfritt.

Resultater

Prosjektet kom blant annet frem til at tiltak rettet mot cruisenæringen, og da spesifikt landstrøm, vil gi den største reduksjonen i klimagassutslipp.

Datainnsamling gjennom tellinger og informasjon om oppholdstider fra basestasjoner kan legge til rette for bedre trafikkflyt i området.

Relevante lenker