Klimasats-prosjekt

Grøne dalar 2025 – klimavenleg infrastruktur

Fylke: Vestland
Søker: STRYN KOMMUNE
Tilskudd: 135 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2018
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Stryn kommune skal kartlegge klimagassutslipp fra transporten knyttet til reiselivet og utrede mulige tiltak for å redusere utslippene.

I 2020 fikk kommunen (se lenke under) støtte til å ta steget videre og utarbeide en områdeplan, med mål om at transporten knyttet til reiselivet blir utslippsfritt.

Resultater

Prosjektet kom blant annet frem til at tiltak rettet mot cruisenæringen, og da spesifikt landstrøm, vil gi den største reduksjonen i klimagassutslipp.

Datainnsamling gjennom tellinger og informasjon om oppholdstider fra basestasjoner kan legge til rette for bedre trafikkflyt i området.

Relevante lenker