Klimasats-prosjekt

Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen

Prosjektnavn: Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: NORD-ODAL KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk