Klimasats-prosjekt

Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen

Fylke: Innlandet
Søker: NORD-ODAL KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: