Klimasats-prosjekt

Heggvin – utnyttelse av deponigass

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 3 097 238
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Des 2017 - Okt 2018
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn: