Klimasats-prosjekt

Heggvin – utnyttelse av deponigass

Prosjektnavn: Heggvin – utnyttelse av deponigass
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 3 097 238
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Avfall og deponi