Klimasats-prosjekt

Hele Sauda på sykkel – økt sykkelbruk i kommunen

Prosjektnavn: Hele Sauda på sykkel – økt sykkelbruk i kommunen
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SAUDA KOMMUNE
Tilskudd: 155 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel