Klimasats-prosjekt

Hele Sauda på sykkel – økt sykkelbruk i kommunen

Fylke: Rogaland
Søker: SAUDA KOMMUNE
Tilskudd: 155 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2019
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: