Klimasats-prosjekt

Helhetlig og forutsigbar tettstedsutvikling

Prosjektnavn: Helhetlig og forutsigbar tettstedsutvikling
Fylke: Viken (N)
Søker: NESODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 196 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging