Klimasats-prosjekt

Helhetlig og forutsigbar tettstedsutvikling

Fylke: Akershus
Søker: NESODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 196 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: