Klimasats-prosjekt

Holen skole

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - ETAT FOR UTBYGGING
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: