Klimasats-prosjekt

Holen skole

Prosjektnavn: Holen skole
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - ETAT FOR UTBYGGING
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt