Klimasats-prosjekt

Hverdagssykling i Ringerike

Fylke: Buskerud
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 320 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2019
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: