Klimasats-prosjekt

Hverdagssykling i Ringerike

Prosjektnavn: Hverdagssykling i Ringerike
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 320 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel