Klimasats-prosjekt

Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord

Fylke: Vestland
Søker: JØLSTER KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: