Klimasats-prosjekt

Interntransport i Hafjell

Prosjektnavn: Interntransport i Hafjell
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØYER KOMMUNE
Tilskudd: 190 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Transportplanlegging