Klimasats-prosjekt

Interntransport i Hafjell

Fylke: Innlandet
Søker: ØYER KOMMUNE
Tilskudd: 190 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Mai 2019
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: