Klimasats-prosjekt

Kartlegging av biogasspotensialet i Alta

Prosjektnavn: Kartlegging av biogasspotensialet i Alta
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 155 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Alta kommune har utredet mulig biogassproduksjon fra:

  • husholdningsavfall
  • husdyrgjødsel
  • slam og dødfisk fra oppdrettsnæringen

Godt grunnlag for å produsere biogass

Utredningen viser at det er et godt grunnlag for biogassproduksjon i Alta. Kommunen ser for seg at biogassen kan brukes som drivstoff i lokale busser og tjenestekjøretøyene til avfallsselskapene.

Noen råstoffer egner seg bedre

Husdyrgjødsel og matavfall fra husholdninger er egnede råstoffer til biogassproduksjon. Det er mye husdyrgjødsel i kommunen og det er store jordbruksarealer for spredning av biorest. 

Slam og dødfisk fra oppdrettsnæringen er ikke aktuelt i dag, blant annet på grunn av fraktkostnader og nye forskrifter for bruk av biorest som gjødsel.

Relevante lenker