Klimasats-prosjekt

KI(c)K – klimavennlige Innlandskommuner

Prosjektnavn: KI(c)K – klimavennlige Innlandskommuner
Fylke: Innlandet (N)
Søker: OPPLANDFYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk