Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen

Fylke: Agder (N)
Søker: MANDAL KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: