Klimasats-prosjekt

Klimaarbeid på tvers med elevar som drivkraft

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, REGIONAL-OG NÆRINGSAVDELINGA
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: