Klimasats-prosjekt

Klima-, areal- og transportplanlegging

Prosjektnavn: Klima-, areal- og transportplanlegging
Fylke: Agder (N)
Søker: KVINESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging