Klimasats-prosjekt

Klima-, areal- og transportplanlegging

Fylke: Agder
Søker: KVINESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: