Klimasats-prosjekt

Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal

Prosjektnavn: Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal
Fylke: Innlandet (N)
Søker: STOR-ELVDAL KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Landbruk og skog, Nettverk