Klimasats-prosjekt

Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal

Fylke: Innlandet
Søker: STOR-ELVDAL KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Landbruk og skog, Nettverk
Søknad:
Tilsagn: