Klimasats-prosjekt

Klimanettverk for Telemark

Prosjektnavn: Klimanettverk for Telemark
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Telemark fylkeskommune ønsket å bygge opp et klimanettverk for næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og offentlige virksomheter i Telemark. Liknende klimanettverk i Norge, Sverige og Tyskland har gitt gode klimagassreduksjoner.

Forprosjektet kan være til inspirasjon for andre fylker og regioner som ønsker å etablere lignende klimanettverk.

Resultater

En spørreundersøkelse med 85 respondenter og 20 separate intervjuer med sentrale aktører, viste at det er stor interesse i å delta i et klimanettverk i Telemark. Basert på dette har forprosjektet laget en anbefalt organisering av klimanettverk i Telemark.

Relevante lenker