Klimasats-prosjekt

Klimanettverk for Telemark

Fylke: Telemark
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Apr 2018
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Telemark fylkeskommune ønsket å bygge opp et klimanettverk for næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og offentlige virksomheter i Telemark. Liknende klimanettverk i Norge, Sverige og Tyskland har gitt gode klimagassreduksjoner.

Forprosjektet kan være til inspirasjon for andre fylker og regioner som ønsker å etablere lignende klimanettverk.

Resultater

En spørreundersøkelse med 85 respondenter og 20 separate intervjuer med sentrale aktører, viste at det er stor interesse i å delta i et klimanettverk i Telemark. Basert på dette har forprosjektet laget en anbefalt organisering av klimanettverk i Telemark.

Relevante lenker