Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: