Klimasats-prosjekt

Klimanøytral avfallstransport i Oslo

Prosjektnavn: Klimanøytral avfallstransport i Oslo
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE ENERGIGJENVINNINGSETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Anskaffelser, Maskiner og kjøretøy

Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune har kartlagt potensialet for utslippsfri og klimanøytral transport i tungtransportmarkedet, og egne behov og krav til pålitelighet og rekkevidde.

Muligheter for klimavennlig tungtransport

Kommunen har utredet konkrete krav som kan stilles i en anbudskonkurranser for tungtransporttjenester, og som opprettholder konkurransen i markedet. Kravene skal fremme de beste klima- og miljømessige alternativene, uten at det får utilsiktede konsekvenser for pris og leveransesikkerhet. 

Biogass mest aktuelt

Funn og avklaringer som ble gjort underveis i prosjektet viste at biogassmotorer er mest aktuelt. Andre teknologier ble ikke utredet da de ble vurdert som umodne, og ikke oppfyller behovet for stabil og regelmessig transport.

Relevante lenker