Klimasats-prosjekt

Klimapartnere – utrulling til fleire fylke

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2018
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Prosjektet har bidratt til å utvide Klimapartner-nettverket med flere fylker, og siden 2017 har flere fått Klimasats-støtte til å etablere og videreføre regionale klimapartnerskap, se lenke under.

Resultater

Prosjektet har ført til en felles startpakke for regioner som vil opprette partnerskap. Prosjektet har også bidratt med:

  • rådgivning, opplæring og oppfølging av fylker og
  • tett oppfølging av regioner som på søknadstidspunktet vurderte å gå i gang med klimapartnerskap.

Klimapartnere

Klimapartnere er et nettverk for private og offentlige virksomheter. Deltakerne samarbeider om klimatiltak, lager klimaregnskap og forplikter seg til å bli miljøsertifiserte.

Nettverket har oppnådd svært gode resultater. For eksempel har virksomhetene som har vært med lengst i Klimapartnere Agder, rapportert om over 50 prosent klimagassreduksjon. I Hordaland, nå Vestland fylke, går direkte utslipp jevnt og trutt nedover, og nesten alle virksomheter er i rute for å bli fossilfrie i god tid før 2030.

Erfaringer

  • Ved innføring av klimatiltak rapporterer svært mange om besparelser på lang sikt, til tross for litt økte kostnader til å begynne med.
  • Det er avgjørende å ha topplederforankring for tiltakene, og dette er et krav for alle som vil bli partnere. 
  • Klimaregnskap er også et krav og et suksesskriterium for ordningen. Regnskapet gjør at partnerne får et styringsverktøy på miljøpåvirkning.
  • Klimapartnere gir et faglig nettverk og en arena til å vise fram egne klimatiltak og la seg inspirere av andre.
  • Nettverket opplever i økende grad at regioner og virksomheter tar kontakt, og at partnere aktivt rekrutterer andre.
Relevante lenker