Klimasats-prosjekt

Klimasats i landbruket i Steinkjer kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 210 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Nye Steinkjer kommune (tidligere Steinkjer kommune og Verran kommune) er blant landets største landbrukskommuner. Kommunen har gjennomført en klimakartlegging av landbruket i kommunen, der klimapåvirkning og potensialet for klimagassreduksjon har vært i fokus.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har benyttet klimagasskalkulator for beregning av utslipp og potensial for utslippsreduksjon for landbruket, og utarbeidet livsløpsanalyser for definerte landbruksproduksjoner. Det er første gang NIBIO har beregnet dette for enkeltkommuner.

Resultater

 • Økt kompetanse om klimapåvirkningen i jordbruket i Steinkjer kommune
 • Mulighetene for utslippsreduksjoner kan kort oppsummeres med følgende tiltak:
  • produksjon av biogass av husdyrgjødsel
  • bedre agronomi (større avling pr arealenhet, lavere utslipp av lystgass m.m.)
  • redusert metanutslipp fra drøvtyggere gjennom foring m.m.
  • miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
 • Resultatene inngår som faglig og strategisk grunnlag for et treårig prosjekt "Økt verdiskaping i landbruket i Inntrøndelagsregionen".

Erfaring

 • Direkte tilgang til forskningskompetanse og ekstern fagkompetanse har vært helt avgjørende for prosjektet.