Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på ny flerbrukshall i kommunen

Fylke: Agder (N)
Søker: LINDESNES KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 0001
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: