Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på ny flerbrukshall i kommunen

Fylke: Agder
Søker: LINDESNES KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: