Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på ny flerbrukshall i kommunen

Prosjektnavn: Klimatiltak på ny flerbrukshall i kommunen
Fylke: Agder (N)
Søker: LINDESNES KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt