Klimasats-prosjekt

Klimavennlige byggematerialer i Tvedestrand vgs.

Fylke: Agder
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Feb 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Agder fylkeskommune har bygd en ny videregående skole og idrettspark med klimavennlige materialer, blant annet utstrakt bruk av tre.

Plusshus i massivtre med klimavennlige materialer

Skolen er bygd som plusshus og produserer mer energi enn det forbruker. Det er satt opp en batteribank av brukte elbilbatterier for lagring av strøm fra solceller, og det lagres også grunnvarme. Det er brukt klimavennlige materialer i blant annet tak, gulv, vegger, og trapper.

Det er også gjort flere andre tiltak for å redusere klimagassutslippene. På deler av tomta ble det brukt masseutskifting i stedet for pæling, det ble brukt mindre betong, resirkulert armeringsstål, samt en rekke tiltak utomhus på gangveier og dekker. Noen av de planlagte klimatiltakene lot seg ikke gjennomføre på grunn av kostnader eller lyd- og brannkrav.

Erfaringer

  • Før skolen ble bygd, var det en anskaffelsesprosess med en samspillsfase. Samspillsfasen ga både leverandøren og fylkeskommunen muligheten til å samarbeide om å forbedre det valgte konseptet. Dette bidro til økt kompetanse for begge parter, særlig om klimavennlig materialer.
  • Prosjektet førte til en metodisk jakt på CO2‐besparelser med klimagassregnskapsprogrammet. Dette ga bedre resultater på flere områder enn først antatt, og fylkeskommunen har hatt stor nytte av dette i andre pågående byggeprosjekter.
  • Sammenliknet med et referansebygg er klimagassutslippene redusert med 78% i den nye skolen. Det tilsvarer ca. 970 tonn CO2‐ekvivalenter.
  • Bygget har vært en del av det internasjonale prosjektet Green building A–Z, og involverer UiA og svenske og danske partnere.
  • Den nye skolen vil bli aktivt brukt i undervisningen, og støtter skolens grønne profil innenfor naturbruk og realfag. 600–700 elever vil dermed få oppleve framtidsretta byggeløsninger og energiforsyning.
  • Fylkeskommunen trekker frem at de kunne ha lagt mer vekt på klimavennlig materialbruk i utlysningen, og at det er en erfaring de tar med seg videre i andre prosjekter.
Relevante lenker