Klimasats-prosjekt

Klimavennlig boligfelt

Prosjektnavn: Klimavennlig boligfelt
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging

Alta kommune ønsker å kartlegge og teste ulike løsninger for å bygge klimavennlige boligområder i et arktisk klima.

Kommunen har i samarbeid med blant annet lokalt næringsliv, fylkesmannen og nabokommuner avholdt en konferanse og arbeidsmøter om klimavennlig boligbygging i arktisk klima.