Klimasats-prosjekt

Klimavennlig boligfelt

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jul 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Alta kommune ønsker å kartlegge og teste ulike løsninger for å bygge klimavennlige boligområder i et arktisk klima.

Kommunen har i samarbeid med blant annet lokalt næringsliv, fylkesmannen og nabokommuner avholdt en konferanse og arbeidsmøter om klimavennlig boligbygging i arktisk klima.