Klimasats-prosjekt

Klimavennlig bylogistikk i Drammen – forprosjekt

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune med samarbeidspartnere har gjennomført et forprosjekt for å kartlegge grønn og urban bylogistikk av vareleveringstjenester. Forprosjektet har styrket kommunens kunnskapsgrunnlag i bylivsprosjektet «Ny vareleveringstjeneste i Drammen», samt øvrig arbeid med bylogistikk og sentrumsutvikling i Drammen.

Resultater

  • Kommunen har fått ny kunnskap.
  • Arbeidet har resultert i en kunnskapsrapport som er et arbeidsverktøy og faktagrunnlag for fremtidige logistikkløsninger.
  • Prosjektet har bidratt til å utvikle samarbeid med logistikkbransjen.

Erfaringer

  • Gjennomføringen krevde planlegging og ressurser.
  • Ulike aktører hadde ulike forventninger til undersøkelsen av et tema.
  • Det var en viktig suksessfaktor at prosjektet hadde et tydelig ledermandat.
  • Prosjektgruppen hadde positive erfaringer med oppgavefordelingen og koordineringsmøtene underveis i prosjektet.
  • At to planleggere fra kommunen kom seg ut fra kontoret bidro til bedre forankring i kommunen.
Relevante lenker