Klimasats-prosjekt

Klimavennlig mat i kommunens egen matservering

Fylke: Viken
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 1900
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn: