Klimasats-prosjekt

Klimavennlig mat i kommunens egen matservering

Prosjektnavn: Klimavennlig mat i kommunens egen matservering
Fylke: Viken (N)
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Mat