Klimasats-prosjekt

Klimavennlig planlegging av kommunale bygg

Prosjektnavn: Klimavennlig planlegging av kommunale bygg
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Alta kommune har utredet flere klimatiltak ved bygging av en ny barneskole. Kommunen ville også etablere en rutine for klimatiltak i fremtidige byggeprosjekter, men den er allerede tilgjengelig på anskaffelser.no

På grunn av politisk skifte og endret strategi for skolestrukturen i kommunen, ble dessverre prosjektet avsluttet før tilbudene kom inn.

Ønsket store utslippskutt

Sammenliknet med et referansebygg, var målet å kutte klimagassutslippene med minst 25 prosent fra materialer og byggeplass, og minst 40 prosent fra energi.

Relevante lenker