Klimasats-prosjekt

Klimavennlig planlegging av kommunale bygg

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Des 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Alta kommune har utredet flere klimatiltak ved bygging av en ny barneskole. Kommunen ville også etablere en rutine for klimatiltak i fremtidige byggeprosjekter, men den er allerede tilgjengelig på anskaffelser.no

På grunn av politisk skifte og endret strategi for skolestrukturen i kommunen, ble dessverre prosjektet avsluttet før tilbudene kom inn.

Ønsket store utslippskutt

Sammenliknet med et referansebygg, var målet å kutte klimagassutslippene med minst 25 prosent fra materialer og byggeplass, og minst 40 prosent fra energi.

Relevante lenker