Klimasats-prosjekt

Klimavennlig tjenestetransport

Prosjektnavn: Klimavennlig tjenestetransport
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 2 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler