Klimasats-prosjekt

Klimavennlig tjenestetransport

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 2 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: