Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – elsykkel til ansatte

Prosjektnavn: Klimavennlig transport – elsykkel til ansatte
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 184 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel