Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – elsykkel til ansatte

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 184 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: