Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp og tiltak for Ydalir skole

Fylke: Innlandet
Søker: ELVERUM KOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Elverum kommune er i ferd med å bygge en ny, miljøvennlig bydel, Ydalir. I første del av prosjektet bygges det ny skole og barnehage, og kommunen har lagt vekt på klimavennlige løsninger i disse byggene helt fra planleggingsstadiet.

I 2017 fikk kommunen støtte fra Klimasats for å dekke merkostnader ved klimavennlige tiltak og innkjøp. Målet er 50 prosent utslippsreduksjon sammenlignet med referansebygg.

Resultater

  • Ydalir skole og barnehage gjennomføres i én entreprise, men det føres to separate byggeregnskap, både for økonomi, Breeam‐sertifisering (miljøsertifisering) og klimagassberegninger.
  • Foreløpig beregninger av klimagassutslipp (prosjekterte bygg) viser at det ligger an til mer enn 50 prosent utslippsreduksjon sammenlignet med referansebygg.

Erfaringer

  • Kommunen oppgir at det har vært helt sentralt å forplikte prosjektet til Breeam-standarden. Dette er et etablert system som kommunen mener gjør det veldig mye enklere å gjennomføre klimavennlige innkjøp i alle ledd av byggeprosjektet. I tillegg blir det enklere for kommunen som byggherre å være tydelig, konsekvent og forutsigbar overfor alle involverte parter i prosjektet.
  • En av de mest utfordrende delene av prosjektet, har vært å få landet løsninger for bruk av massivtre og trefiberisolasjon. Kommunen har et klart mål om å benytte trevirke i prosjektet. Det har imidlertid vært krevende å få god og tydelig dokumentasjon på blant annet kostnadsberegning, brannsikkerhet og effekt på energibruk.
  • Kommunen fikk ikke til å bruke trefiberisolasjon i prosjektet. I innkjøp er trefiber noe dyrere, og de måtte hatt noe tykkere vegger for å få tilsvarende isolasjonseffekt som av den valgte isolasjonen. Hvis man skulle revidert brannkonseptet for å få til å bruke tre, så ville det kreves en del andre tilpasninger som ville vært kostnadskrevende.
  • Kommunene har en klar anbefaling til andre som ønsker å bruke trefiberisolasjon: Legg dette inn som en premiss helt fra starten. Det bør være en byggherrebeslutning, og ikke noe man vurderer underveis i prosjektet.
  • Gjennom prosjektet samler Elverum kommune erfaringer som kan være svært nyttig for andre kommuner som skal gjennomføre tilsvarende prosjekter fremover. Kommunen ønsker å dele erfaringer med andre som skal til å bygge barnehage- og skolebygg.
Relevante lenker