Klimasats-prosjekt

Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformål

Fylke: Agder
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 450 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017
Type tiltak: Holdning og undervisning, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: