Klimasats-prosjekt

Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformål

Prosjektnavn: Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformål
Fylke: Agder (N)
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 450 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Holdning og undervisning, Maskiner og kjøretøy