Klimasats-prosjekt

Knutepunkt – framtidsrettet innovativ persontransport

Prosjektnavn: Knutepunkt – framtidsrettet innovativ persontransport
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner