Klimasats-prosjekt

Knutepunkt – framtidsrettet innovativ persontransport

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Avlyst
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: