Klimasats-prosjekt

Kommunene i Nord-Trøndelag skal bidra til at Norge når sine forpliktelser i Parisavtalen

Prosjektnavn: Kommunene i Nord-Trøndelag skal bidra til at Norge når sine forpliktelser i Parisavtalen
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk