Klimasats-prosjekt

Kommunene i Nord-Trøndelag skal bidra til at Norge når sine forpliktelser i Parisavtalen

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: