Klimasats-prosjekt

Konsekvensutredning av områdeplan

Prosjektnavn: Konsekvensutredning av områdeplan
Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging