Klimasats-prosjekt

Konsekvensutredning av områdeplan

Fylke: Akershus
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jun 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: